Blog

    Loading posts...
  • III. Millî Kültür Şûrâsı

    T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIIII. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRÂSI MİMARÎ VE KÜLTÜR KOMİSYONU SONUÇ RAPORU ÖZETİ Başkan:Suphi Saatçi, Prof. Dr. Üyeler:Aynur Can, Doç. Dr.Baha Tanman, Prof. Dr.Celâleddin ÇelikKamil Uğurlu, Dr.M. Hilmi ŞenalpMehmet ÖğünMurat Gül, Prof. Dr.Namık Erkal, Doç. Dr.Uğur Tanyeli, Prof. Dr.Yusuf Civelek, Doç. Dr. Editör: Emir OsmanoğluRaportörler: Yeliz Tekin, Fatma Sezin Doğruer 3-5 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul…

  • Büyük Valide Han’ın Küçük Yavrulu Kapısı

    İstanbul’un yaşayan, hayat dolu, canlı taraflarına hayranım. Onu pitoresk bir dekordan ayıran cazibesinin en çok da bu damarlarını şişirircesine akan kanda olduğunu düşünürüm. Bu canlılık; gözleri tırmalayan, yakışıksız bulduğumuz bir çok tuhaflığın sebebi, açıklaması, onlara rağmen şehri neden sevmeye devam edişimizin de gerekçesi. Örselenmemiş, el değmeden tasarlanmış seyirlik bir güzellik yerine cıvıl cıvıl, içinden hayat…