Loading posts...
  • Büyük Valide Han’ın Küçük Yavrulu Kapısı

    İstanbul’un yaşayan, hayat dolu, canlı taraflarına hayranım. Onu pitoresk bir dekordan ayıran cazibesinin en çok da bu damarlarını şişirircesine akan kanda olduğunu düşünürüm. Bu canlılık; gözleri tırmalayan, yakışıksız bulduğumuz bir çok tuhaflığın sebebi, açıklaması, onlara rağmen şehri neden sevmeye devam edişimizin de gerekçesi. Örselenmemiş, el değmeden tasarlanmış seyirlik bir güzellik yerine cıvıl cıvıl, içinden hayat…