Loading posts...
  • III. Millî Kültür Şûrâsı

    T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIIII. MİLLÎ KÜLTÜR ŞÛRÂSI MİMARÎ VE KÜLTÜR KOMİSYONU SONUÇ RAPORU ÖZETİ Başkan:Suphi Saatçi, Prof. Dr. Üyeler:Aynur Can, Doç. Dr.Baha Tanman, Prof. Dr.Celâleddin ÇelikKamil Uğurlu, Dr.M. Hilmi ŞenalpMehmet ÖğünMurat Gül, Prof. Dr.Namık Erkal, Doç. Dr.Uğur Tanyeli, Prof. Dr.Yusuf Civelek, Doç. Dr. Editör: Emir OsmanoğluRaportörler: Yeliz Tekin, Fatma Sezin Doğruer 3-5 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul…