NUN Ofis

DETAYLAR, SADECE DETAY DEĞİLDİR. TASARIMI ONLAR OLUŞTURUR. | Charles Eames

NUN | Architecture & Design içinde bulunduğu yer ve zamana ait, insanı önceleyen mekânlar üretmeye çalışan, özgünlük, hassasiyet ve kültürel devamlılık fikirleri üzerine inşa edilmiş bir mimarlık ofisidir. Kurulduğu 2013 yılından bu yana kavramsal boyuttan uygulamaya bir çok üretimler yaptı. Merkezinde mimarlık olan çeşitli kültür ve sanat konuları da ofisin ilgi ve üretim alanına giriyor.

Ofis bir yandan çok-disiplinli, çok-girdili mekân tasarlamak ve inşa etmek sürecini profesyonelce yönetirken, diğer yandan taşıdığı kültürel sorumlulukla araştırma ve sorgulamalar yaparak kültür, kimlik, kentleşme anlayışı, mekân alışkanlıkları gibi konularda yeniden düşünme gayretinde. Mimarlık faaliyetinin tabiat, coğrafya ve yapılı çevre ile farkındalığı önemseyen, kullanıcılarına, tüm insanlara, henüz doğmamış insanlara, tüm canlılara, hatta cansız yapı malzemelerine karşı sorumluluk duyan bir tavırla ele alınması fikrinin şekillendirdiği nitelikli ve özgün bir mimarlık hedefleyen NUN, yapı tasarımından restorasyona, kentsel ölçekten obje tasarımına ele aldığı her konuya boyut, konu, lokasyon ayırmadan aynı ciddiyetle yaklaşır.

NUN | Architecture & Design ofis kurgusu açık bütünlük ilkesi etrafında şekillenen katılımcı bir yönetim ve tasarım anlayışına sahiptir.